Velforeningen Skaarlia-Amfi

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Styrevalg 2012

ValgkomitéOpprettet av Skaarlia-Amfi ma., februar 13, 2012 12:38:17

Styret trenger 2 nye medlemmer som blir valgt under årsmøte den 15 mars. Styreleder og nestleder er ferdig med sin periode på 2 år i styret. Styret håper at noen kan melde sin interesse i forkant av årsmøte ved å sende oss en mail.

Styre 2011

ValgkomitéOpprettet av Skaarlia-Amfi sø., april 03, 2011 18:17:00
Etter årets styrevalg består styre 2011 av følgende medlemmer smiley


Tone Uthaug - Leder

Elin Dalen-Rasmussen - Nestleder

Bjørn Granberg - Kasserer

Tore Kramer - Styremedlem

Alexander Hole - Styremedlem

Torstein Simonsen - Vara styremedlem og valgkomité

Ellen Hanne Skogen - Vara styremedlem og valgkomitéStyrevalg 2011

ValgkomitéOpprettet av Skaarlia-Amfi ti., mars 01, 2011 12:52:04

I forbindelse med årsmøte 2010, skal det holdes styrevalg.

To nye styremedlemmer skal velges for en periode på 2 år, i tillegg er det nødvendig med to varamedlemmer, hvor den ene velges for 1 år og den andre for 2 år.

Per idag har det ikke vært opprettet en valgkomité, men dette er noe styret ønsker å etablere under årsmøtet. Styret foreslår at varamedlemmen også representerer valgkomitéen.

I alt trenger styret 4 kandidater i det nye styret og valgkomitéen 2011.


De som kunne tenke seg å stille til valg, må gjerne ta kontakt med styret på email:
velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com