Velforeningen Skaarlia-Amfi

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Snømåking

FellesområderOpprettet av Skaarlia-Amfi ti., desember 18, 2012 09:11:40
Vellforeningen Skaarlia Amfi har ikke noen avtale som innebærer snømåking. Etter det kraftige snøfallet 12.-13. desember fikk vi allikevel Rogaland Gartnerservice til å ta en del av snøen. En avtale om måking kan inngås, men dette tas opp i neste årsmøte for det kommer til å påvirke velforeningsavgiften noe.