Velforeningen Skaarlia-Amfi

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Bekymring om snarveien mot barnehagen.

FellesområderOpprettet av Skaarlia-Amfi sø., april 06, 2014 20:08:40
Velforeningen har fått bekymringsmeldinger om snarveien over jordvollen mot barnehagen. Denne blir tydeligvis benyttet av både voksne og barn.
Her er det svært uoversiktlig og det kan fort skje en ulykke.

Det har nylig komt på plass fotgjengerfelt bare noen meter lenger opp i gaten og vi vil oppfordre voksne og barn til å benytte dette.