Velforeningen Skaarlia-Amfi

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Generalforsamling 2016

StyreOpprettet av Skaarlia-Amfi on., mars 30, 2016 22:03:47
Innkalling til ordinær generalforsamling for Skaarlia Amfi Velforening.

Medlemmer i Skaarlia Amfi Velforening innkalles til ordinær generalforsamling 6/4-16

Tidspunkt: kl2030

Møtested: Skaarlia barnehage

Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Kenneth Kydland, og valg av møteleder samt referent.

2. Valg av protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015

5. Budsjett 2016

6. Innkommende saker/forslag.

7. Eventuelt.

Med vennlig hilsen

For styret i Velforeningen for Skaarlia Amfi

styreleder Kenneth Kydland