Velforeningen Skaarlia-Amfi

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Generalforsamling 2017

StyreOpprettet av Skaarlia-Amfi ma., januar 30, 2017 19:55:47

Innkalling til ordinær generalforsamling for Skaarlia Amfi Velforening.

Medlemmer i Skaarlia Amfi Velforening innkalles til ordinær generalforsamling 9/2-17.

Tidspunkt: kl. 2015

Møtested: Skaarlia barnehage


Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Kenneth Kydland, og valg referent.

2. Valg av protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

5. Budsjett 2017.

6. Innkommende saker/forslag.

7. Eventuelt.


NB! Vedlagt ligger årsberetning, resultat og balanse for 2016.Med vennlig hilsen styret i Skaarlia Amfi Velforening


Vel møtt!